House rules

1. De aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband
houden met de huisregels, dienen in de Maassilo en in de directe omgeving te
allen tijde stipt opgevolgd te worden.

2. Op dit evenement is de Nederlandse wetgeving van kracht.

3. Alle bezoekers dienen zich te legitimeren als daar expliciet om gevraagd
wordt. Alle Glow in the Dark evenementen zijn 18+.

4. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid wordt u gefouilleerd. Indien
u hieraan geen medewerking verleend zal u de toegang worden ontzegd.

5. Het is niet toegestaan eten, koelboxen, lunchpakketten en dergelijke mee naar binnen te nemen.

6. Het is niet toegestaan om kauwgom, lolly’s of dergelijke mee naar binnen te nemen.

7. Het is niet toegestaan drank mee naar binnen te nemen en buiten de poorten te nuttigen.

8. Personen gekleed in voetbalshirts en/of kleding welke bij (een) bepaalde
groepering(en) horen zullen worden geweigerd.

9. Film-, video-, en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote verwisselbare
lenzen) zijn niet toegestaan.

10. Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten.

11. Het verspreiden van reclamedrukwerken en/of handelen in goederen op het evenement
en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door
de organisatie.

12. Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol, drugs en / of andere
middelen het evenement willen betreden kunnen worden geweigerd. De persoon welke
aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van
(dag) kaarten en/of reiskosten.

13. Binnen roken is op geen enkele plek toegestaan. Roken is alleen buiten in de openlucht toegestaan.

14. Op dit evenement zijn drugs en alle andere verdovende middelen verboden.

15. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, heeft u de
mogelijkheid deze af te staan. Weigert u deze softdrugs af te staan of heeft u meer dan 5
gram in uw bezit, dan zult u aan de politie worden overgedragen.

16. Bij constatering van het gebruik, in het bezit hebben en / of handelen in soft-,
harddrugs of andere middelen zal u zonder pardon worden aangehouden en worden
overgedragen aan de politie.

17. Op dit evenement gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en
waarden.

18. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord
en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, bier gooien en modder gooien worden niet
getolereerd.

19. Het is verboden om wapens en of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt
kunnen worden in het bezit te hebben. Bij constatering zult u worden overgedragen aan de politie.

20. Bij het plegen van een misdrijf wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.

21. De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

22. Op het festival kan meer dan 85Db(a) aan geluid geproduceerd worden, de
organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die
hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor.

23. Het verblijf in de Maassilo geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico.

24. Tijdens het evenement zullen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van
promotiedoeleinden.

25. Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hiermee akkoord.

26. Bij het niet naleven van onze huisregels wordt uw toegang tot de Maassilo
onherroepelijk ontzegd en wordt u een lokaalverbod aangezegd van een of meerdere jaren.

27. Als een Glow in the Dark event niet door kan gaan vanwege covid, dan ontvangen alle kaartkopers automatisch een refund exclusief de service kosten.

28. Als je veel tickets in één keer koopt, een doorverkoop verleden hebt of het op een andere manier overduidelijk is dat je de tickets niet voor jezelf en je vrienden koopt, dan refund Glow in the Dark automatisch al je tickets.

29. Wijzigingen voorbehouden.